Kontakt

Henvendelse rettes til:

I.F. Lemvigh Müllers Fond
Stationsalléen 40
2730 Herlev
Telefon: 36 95 14 20
E-mail: iflmfonden@lmfond.dk

Fondens daglige ledelse varetages af fondsadministrator Maria Vind.