Fonden støtter

Efterkommere af Lemvigh-Müller-koncernens stifter Johan Frederik Lemvigh-Müller.

Der kan ydes støtte til for eksempel økonomisk trængte ældre medlemmer af slægten samt efterlevende ægtefæller efter sådanne eller yngre medlemmer af slægten, som er under uddannelse.

Derudover uddeles særlige legater til familien.

Koncernmedarbejdere

Der kan ydes støtte til personer som er eller har været ansat i J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S koncernen.

Almennyttige formål

Der uddeles almennyttig støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Målsætningen for fondens uddelinger er, at støtten skal komme dem til gode, der har mest gavn af den. Derfor vil fonden ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte.

Almennyttige formål støtter ikke

  • Enkeltpersoner
  • Offentlige institutioner
  • Studierejser og ophold i udlandet
  • Musikudgivelser og tv-programmer
  • Politiske organisationer og andre politiske formål

I 2022 uddelte fonden i alt til begge formål ca. 9 mio. kr.