Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om støtte fra I.F. Lemvigh Müllers Fond, skal du afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger om dig selv og eventuelt om dine nærmeste pårørende. Fonden registrerer oplysningerne og bruger dem i behandlingen af din ansøgning til vurdering og beslutning om tilsagn om eller afslag på bevilling til det ansøgte formål. 

Fondens registrering og behandling af de personoplysninger, som du giver til fonden, er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger, som du har givet eller senere giver til fonden i forbindelse med ansøgningen – gøres til genstand for behandling i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. 

Fonden videregiver eller videresælger ikke dine persondata til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for behandlingen af din ansøgning eller kræves efter lovgivningen. Fonden er efter skattelovgivningen bl.a. indberetningspligtig til SKAT. Fonden benytter endvidere oplysningerne til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og bevillinger. Statistikken benyttes internt i fonden til sagsbehandlingen samt til ekstern, relevant offentliggørelse i årsrapporter og på fondens hjemmeside. 

Fonden opbevarer alene personoplysningerne, så længe det vurderes at være nødvendigt af hensyn til formålet. 

Det er en forudsætning for fondens behandling af din ansøgning, at du giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan tilbagekalde dit samtykke, men dette kan betyde, at fonden ikke kan behandle din ansøgning. 

Du har ret til at få oplyst, i hvilket omfang fonden behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål dine oplysninger benyttes. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i fondens privatlivsbeskyttelsespolitik

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Du kan rette henvendelse om ovenstående til iflmfonden@lmfond.dk
Se også fondens kontaktoplysninger nedenfor. 

Når du indsender din ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at alle oplysninger, herunder personoplysninger, som du har givet i ansøgningen og efterfølgende afgiver til I.F. Lemvigh Müllers Fond, behandles af I.F. Lemvigh Müllers Fond i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. 

Fonden behandler oplysningerne med det formål at vurdere din ansøgning og træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives tilsagn om eller afslag på bevilling til det ansøgte formål samt til udbetaling af bevilling.

Ved indsendelsen af din ansøgning giver du samtidig samtykke til, at du har læst og accepteret fondens privatlivsbeskyttelsespolitik, som du kan finde her: http://iflmfond.dk/privatlivspolitik